Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama Jesteś 131175 osobą, która odwiedziła naszą stronę
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B
tel. (0-65) 520-27-32
centrum@tkopd.leszno.pl
Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 27c
tel. (0-65) 529-98-65/66 fax (0-65) 528-85-49

 

OGŁOSZENIA
DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.
I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami. ...

więcej ...

WYDARZENIA
Akcja Teatrzyków Profilaktyczno-Edukacyjnych

8 stycznia 2014r. zakończyliśmy akcje prowadzenia Teatrzyków Edukacyjno-Profilaktycznych pt. "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!".

więcej ...

DODATKOWE
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie Państwu Jolancie i Jackowi Mikołajczakom - Właścicielom Salonu Samochodowego TOYOTA w Lesznie. Dzięki Państwa pomocy

więcej ...

Aktualności

..

„Grupy Wsparcie”- dla kobiet doświadczających przemocy domowej

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie zaprasza na cykl spotkań
„Grupy Wsparcie”- dla kobiet doświadczających przemocy domowej

Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestniczek do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc.
Poruszane tematy to m.in.:
o    Czym jest przemoc w rodzinie? (definicja, rodzaje przemocy, cykl przemocy);
o    Mity i stereotypy dotyczące roli kobiety i mężczyzny – przekonania podtrzymujące przemoc;
o    Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli;
o    Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić;
o    Dzieci w sytuacji przemocy domowej.
o    Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?
o    Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw;

Termin pierwszego spotkania: 19 maja 2016r. (czwartek), godz. 16.30.
Cykl zajęć obejmuje ok. 8 spotkań - raz w tygodniu.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie  - 65 529 98 65/66.
Można też zgłaszać się mailowo – centrum@tkopd.leszno.pl
Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, ewentualnie adres mailowy.

    Serdecznie zapraszamy!

 

OD ROZSTANIA DO POJEDNANIA

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie informuje, że od 1 marca do 16 grudnia 2016r. realizuje projekt w ramach specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem, pt. OD ROZSTANIA DO POJEDNANIA, współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Miejsce realizacji zadania: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowiańska 59b, tel. 65 520 27 32 i Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny, ul. Niepodległości 27c, tel. 65 529 98 65.

 Działania w ramach projektu mają być odpowiedzią na problem bezradności i niskiego poziomu radzenia sobie osób dorosłych i dzieci w sytuacji kryzysu i spowodowanych nim dysfunkcji. Projekt skierowany jest do mieszkańców Leszna i okolic.

Adresatami projektu są następujące kategorie osób:

q  Rodziny (głównie małżeństwa/związki partnerskie z dziećmi) przeżywające kryzys korzystające z ambulatoryjnej pomocy specjalistycznej.

q  Małżeństwa w sytuacji rozstania/rozpadu.

q  Dzieci zagrożone krzywdzeniem emocjonalnym w momencie rozpadu rodziny.

q  Kobiety i dzieci doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i seksualnej.

q  Dzieci krzywdzone będące uczestnikami przesłuchań sądowych.

Osoby zainteresowane pomocą mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- konsultacje i porady (także prawne)

- mediacje rodzinne

- psychoedukacja

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

- krótkoterminowa terapia indywidualna

- ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem rodziców

 a) rozmowy indywidualne z rodzicami (edukacyjne, korekcyjne, terapeutyczne, doradcze)

 b) rozmowy indywidualne z dzieckiem (edukacyjne, wsparciowe)

 c) indywidualne spotkania pod opieką pedagoga lub psychologa dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim lub z dziadkami, którzy są pozbawieni kontaktu z wnukiem/wnuczką.

- interwencja kryzysowa

- organizowanie bezpiecznych przesłuchań dzieci

- wspomagania w podejmowanych działaniach

- edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach

 Zapraszamy!

 

KLUB DZIECKA I RODZICA

 

KLUB DZIECKA I RODZICA

Zapraszamy na aktywne środy, czyli czas wspólnych zabaw dla rodziców z małymi dziećmi

 

Zajęcia odbywają się w każde

środy od godz. 10:00-12:00

 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

przy ul. Słowiańskiej 59 b

 

Nowa edycja zajęć od 25 maj !

 Prosimy o zgłoszenie udziału

od poniedziałki do piątku w godz. od 8:00 – 20:00 

pod numerem tel. (65) 529-98-65

lub drogą elektroniczną centrum@tkopd.leszno.pl

 

Zajęcia są bezpłatne !

 

Więcej informacji na naszym funpage:

www.facebook.com/tkopd.leszno

lub pod wyżej wskazanym numerem telefonu

               

 Zapraszamy !

 

WSPARCIE DZIECKU I RODZINIE TUTAJ NIE MINIE

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka informuje, że od 1 marca do 31 grudnia 2016r. realizuje projekt w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, pt. WSPARCIE DZIECKU I RODZINIE TUTAJ NIE MINIE, współfinansowany przez Miasto Leszno.

Osoby zainteresowane pomocą mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- konsultacje i porady

- konsultacje (pedagogiczne, psychologiczne)

- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

- krótkoterminowa terapia indywidualna

- terapia systemowa rodziny

- mediacje rodzinne

- ochrona więzi emocjonalnej z obojgiem rodziców

- wspomaganie w podejmowanych działaniach

- pomoc w załatwieniu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach

- edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach

 

Osoby zainteresowane ze skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się osobiście do:

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowiańska 59b w dniach:

- PONIEDZIAŁEK  godz. 10.00 – 18.00

- CZWARTEK  godz. 8.00 – 15.00

- PIĄTEK  godz. 9.00 – 14.00

lub telefonicznie tel. 65 520 27 32

 

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny, ul. Niepodległości 27c w dniach:

- WTOREK godz. 15.00 – 20.00,

- ŚRODA, godz. 12.00 – 17.00

lub telefonicznie 65 529 98 65


Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"


Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz


 

 

 

 

 

 


 


 NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ
     
Projekt i wykonanie: gechu@interbit.pl